Algemene gebruiksvoorwaarden voor Voetbal.com

 1. Wij, HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG (De initiatiefnemer van Voetbal.com), stellen je op Voetbal.com (hierna te noemen: ons platform) data/statistieken, informatie en toepassingen ter beschikking rondom het nationale en international voetbal. Daarbij bieden we tal van toepassingen voor je homepage, etc. Voor het gebruik van deze diensten en toepassingen kunnen bepaalde voorwaarden gelden. Je wordt daarop gewezen op de desbetreffende pagina’s.
 2. We trachten het platform in alle opzichten uit te breiden. Daarbij sluiten we niet uit dat bepaalde inhoud of functies niet werken, het platform aangepast wordt of aan een andere partij overgedragen wordt.
 3. We trachten ons platform altijd volledig ter beschikking te stellen. Storingen en gebreken kunnen we niet uitsluiten, waardoor de bereikbaarheid van ons platform niet gegarandeerd kan worden.
 4. We trachten altijd actueel, uitgebreid en correct te publiceren over al het interessante, nationale en international voetbalnieuws. Er kunnen altijd fouten en onvolkomenheden ontstaan. Met name in het historische bereik van statistieken, waar we momenteel continu aan werken, zijn nog niet alle data volledig. We kunnen actuele, volledige en correcte informatie niet garanderen.
 5. Bovendien kunnen onze medewerkers alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van grove nalatigheid of door opzet is ontstaan. Onze aansprakelijkheid voor eigendommen, persoonlijk letsel en verplichte wettelijke bepalingen blijft onveranderd.
 6. Bij het gebruik van ons platform moet naast de wettelijke bepalingen in het bijzonder rekening gehouden worden met de volgende regelingen:
  1. Je mag ons platform gebruiken als seen bezoeker of als gebruiker van de Community waar je informatieve kunt vinden, maar ook inhoud kunt toevoegen of delen.
  2. Je mag de inhoud voor persoonlijke toepassing gebruiken, maar niet voor wetenschappelijke of commerciële doeleinden gebruiken. Daarbij mag je ons platform niet in reclame-uitingen gebruiken, tenzij je daar nadrukkelijke toestemming voor hebt.
  3. We stellen je diensten en toepassingen ter beschikking die het mogelijk maken verdere inhoud van de site te gebruiken. Het gebruik daarvan is in de daarvoor bestemde omgeving toegestaan.
  4. Je gebruikersnaam van de community mag geen rechten van derden schenden of goede zeden aantasten. De gebruikersnaam kan niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. We behouden ons het recht, om zonder waarschuwing en het geven van een reden, je gebruikersnaam te verwijderen of te wijzigen.
  5. Je stemt ermee in dat de gegevens die nodig zijn ter registratie naar waarheid worden ingevuld. Meerdere malen registreren is niet toegestaan.
  6. Je stemt ermee in dat we alle benodigde rechten hebben om vrij over de geplaatste inhoud op ons platform te mogen beschikken. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de door jou ingestelde instellingen over de publicatie van de betreffende inhoud.
  7. Je bent wettelijk verantwoordelijk voor alle content die je plaatst op ons platform. Je inhoud mag niet in strijd zijn met het toepasselijke auteursrecht of merkrecht van derden. Aanstootgevende inhoud en anderszins ongepast gedrag is niet toegestaan. Je moet alle gevolgen van een schending van deze regels zelf dragen. De schade die daaruit voort kan vloeien, zal worden vergoed door de auteur van het betreffende bericht. Daarnaast wordt het platform vrijgesteld van eventuele schade die is toegebracht aan derden.
 7. Je bent vrij om op elk gewenst moment het account of inhoud daarvan te verwijderen. Door technische of organisatorische redenen kan het gebeuren dat je account/content geblokkeerd of verwijderd wordt.
 8. Wij behouden ons het recht je inhoud of je gehele account te blokkeren of te verwijderen. Waar mogelijk zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte (via e-mail) brengen van de redenen om over te gaan tot het schrappen of blokkeren van je account.
 9. Wij behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gebracht van de wijzigingen. De wijzigingen worden doorgevoerd wanneer je niet binnen 14 dagen na ontvangst van de wijzigingen protest indient. Door later gebruik van het account of het aanmaken van een nieuw account worden de gebruiksvoorwaarden geaccepteerd.
 10. De behandeling van je persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.
 11. Als gebruiker kun je deze algemene voorwaarden binnen twee weken zonder opgaaf van reden op schriftelijke wijze herroepen.

  Deze herroeping kun je op schrift opsturen naar:

  Voetbal.com
  Markstraat 1D
  7391 DB
  Twello
  [email protected]

  Verplichtingen voor terugbetalingen moeten worden voldaan binnen 30 dagen. De termijn begint met de verzending van de herroeping.

  Het herroepingsrecht vervalt wanneer je de community reeds in gebruik hebt genomen. Dat gebeurt wanneer er voor het eerst wordt ingelogd met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner